ثبت نامEnglish
بازاریاب فروش غرفه های ارزی
 شرکتZarrin Kaman and Orient
مدیر عامل:Mr. Seth Hovakim

Email: Sethhovakim@yahoo.com

Tel: +98 21 88527786 - +98 21 88527785

Cell: +98 9121089661

           

شرکت اکسپویا سیستم
مدیر عامل: شاهین قدردان
Email: info@expooyasystem.com Email: info@iranoilshow.co

 Tel: +98 21 44124141

Cell: +98 9129457001

  www.expooyasystem.com         www.iranoilshow.co

           

شرکت Global Expo Management Services Co. (GEMS)
مدیر عامل: Mr.Ham Dexhna

نماينده:Mr.Malekzadeh

Email:info@gems-co.com

   Tel/ Fax:+37495512452

Tehran Office: +98 021 77639064

Mobile: +98 09352251444

         

شرکت FCE GROUP srl
مدیر عامل: Mr.Fabio Casiraghi

نماينده:Mr. Jahangard

Email:info@casiraghi.org

   Tel:+39 331 583 8013

Cell: + 98 9123111309

         

شرکت ITE

نماينده:Mr. Nabil

Email: info@Howin.ir

Email:mohammad.nabil@yahoo.com                      

   Website: www.seaskyint.com

Tel: +98 21 44255835

 Fax: +98 21 44255845

cell:09132522264

         

شرکت Spain Council in Iran

معاون رايزن اقتصادي و بازرگاني سفارت اسپانيا:Mr. Arabani

Tel:+982122015010-+982122016118

رايزن اقتصادي و بازرگاني سفارت اسپانيا:Mr. Iriso

Tel:+982122016118

 

         

شرکتIran – Germany Commercial Room

رييس اتاق بازرگاني ايران-آلمان:Mr. Danial Bernbeck

Tel: 81331100 – 81331000

مسئول امور نمايشگاه :Miss Khanafari

Tel: 81331000 Cell: 09123020035

Email: N_khanafari@dihk.co.ir

Website: iran.ahk.de

 

طراحی و تولید : واحد فناوری اطلاعات اداره کل روابط عمومی وزارت نقت

TinyTick 1.1